Gå til resume Gå til indhold

Stormrådets FAQ / infobank

Gå til indhold
 • I stormflodsloven er oplistet en række tilfælde, hvor der ikke ydes erstatning for skader på fast ejendom og løsøre. Disse tilfælde er nævnt i den såkaldte "negativliste" i stormflodslovens § 4, stk.2.

  I følge negativlisten ydes der ikke erstatning for skader på:

  1) Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed.

  2) Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade.

  3) Løsøre i kældre og rum under terræn.

  4) Jord.

  5) Saltskadede afgrøder.

  6) Fast ejendom, der ligger uden for et dige.

  7) Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet.

  8) Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign.

  9) Haveanlæg og løsøre placeret i haven.

  10) Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

  11) Trailere, campingvogne, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri.

  12) Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

  13) Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

  14) Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

  15) Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug.

  16) Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, og som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn

   
   
 • Udskriv Udskriv
 • Send Send
 • Del Del
 • RSS RSS
 

Stormrådet

Stormrådet afgør om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald.
Stormrådet afgør endvidere, om der har været stormflod. Men det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, om du kan få erstatning.
Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager. 
  

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen
Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke
Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.
Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.
Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet har gentaget en fejl, som selskabet tidligere er meddelt påbud om.
Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager i henhold til § 10 i lov om stormflod og stormfald.
Stormrådet har på sit møde den 28.oktober 2015 vedtaget et tilsynskoncept for behandlingen af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.
Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift
Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.
Forsikringsselskaberne har i nogle tilfælde udgifter, som efterfølgende skal betales af stormrådet.
Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.
I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.
Indeholder links til de artikler, dokumenter og skemaer en taksator kan få brug for i sit arbejde for Stormrådet.
I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.
Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.
Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.
Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.