Gå til resume Gå til indhold

Anmeld din skade

Artikel

Læs her, hvordan du anmelder din stormflodsskade 

Gå til indhold

Har du haft en stormflodsskade, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Dit forsikringsselskab rådgiver dig i det videre forløb, bl.a. i forhold til skadesbegrænsende foranstaltninger og hvordan du anmelder din skade.

 

Stormflodsskader anmeldes elektronisk via Stormbasen

Din stormflodsskade skal være anmeldt inden 2 måneder fra Stormrådets erklæring af stormflod.  

Hvis dit hus er brandforsikret i ét selskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret.

Du kan også sende din anmeldelse på papir til dit forsikringsselskab

Hvis du ikke har mulighed for at anmelde din skade elektronisk, kan du printe en papiranmeldelse (PDF format), som du skal udfylde og sende til dit forsikringsselskab. Du kan også vælge at hente en papiranmeldelse i Excel format.

Du kan læse mere om mulighederne for at få erstatning efter stormflod her "Sådan får du erstatning ved stormflod".

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til anmeldelsen, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Kontaktoplysninger finder du på selskabets hjemmeside.

Sidst opdateret:   7. januar 2015
 
 
  • Udskriv Udskriv
  • Send Send
  • Del Del
  • RSS RSS
 

Stormflod

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.

Stormrådet

Stormrådet afgør om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald.
Stormrådet afgør endvidere, om der har været stormflod. Men det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, om du kan få erstatning.
Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager. 
  

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.
Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.
Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet har gentaget en fejl, som selskabet tidligere er meddelt påbud om.
Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager i henhold til § 10 i lov om stormflod og stormfald.
Stormrådet har på sit møde den 28.oktober 2015 vedtaget et tilsynskoncept for behandlingen af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.
Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift
Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.
Forsikringsselskaberne har i nogle tilfælde udgifter, som efterfølgende skal betales af stormrådet.
Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.
I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.
Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen
Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke
Indeholder links til de artikler, dokumenter og skemaer en taksator kan få brug for i sit arbejde for Stormrådet.
I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.
Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.
Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.
Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.