Gå til resume Gå til indhold

Varsling og forebyggelse

Stormrådet kan i nogle tilfælde hjælpe når skaden er sket men det er altid bedst at undgå eller i størst muligt omfang begrænse skader. Her kan du hente inspiration til, hvordan skader kan forebygges og tilmelde dig varsling, så du kan reagere, hvis det ser ud som om dit hus eller sommerhus risikerer en skade.

 
Forsikringsvejret
Forsikringsvejret giver overblik over, om der er områder i Danmark, hvor skader efter vejrfænomener kan være dækket af din forsikring.
Stormfloden truer! - Stormrådets TV-spot om stormflodsskader og forebyggelse.
For forholdsvis små midler kan du gøre en lang række ting for at sikre din bolig mod stormflod. Der er nogle overordnede forhold, som du skal være opmærksom på, inden du går i gang men ellers er der en række enkle metoder til at sikre din bolig mod stormflod.
 

Lokal afledning af regnvand

Bedre håndtering af regnvand er med til at mindske risikoen for oversvømmelser ved kraftig regn. Lokal afledning af regnvand dækker over en række metoder, hvor også den enkelte kan bidrage til at mindske risikoen for oversvømmelse.

Forebyggelse i Holstebro

Efter oversvømmelserne d. 16. januar 2011 udgave Holstebro Kommune en folder om forebyggende sikring mod oversvømmelse. Folderen indholder gode råd og praktiske informationer om, hvordan man kan forebygge skader ved oversvømmelse.
 

Varsling fra DMI

DMI tilbyder en række muligheder for at blive varslet om farligt vejr i Danmark herunder varsel om kraftig regn, høj vandstand og kraftig blæst. Varslingen kan hjælpe til at holde øje med om der er risiko for oversvømmelse eller stormflod i ...
 
 
  • Udskriv Udskriv
  • Send Send
  • Del Del
  • RSS RSS
 

Stormrådet

Stormrådet afgør om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald.
Stormrådet afgør endvidere, om der har været stormflod. Men det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, om du kan få erstatning.
Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager. 
  

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.
Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.
Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet har gentaget en fejl, som selskabet tidligere er meddelt påbud om.
Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager i henhold til § 10 i lov om stormflod og stormfald.
Stormrådet har på sit møde den 28.oktober 2015 vedtaget et tilsynskoncept for behandlingen af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.
Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift
Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.
Forsikringsselskaberne har i nogle tilfælde udgifter, som efterfølgende skal betales af stormrådet.
Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.
I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.
Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen
Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke
Indeholder links til de artikler, dokumenter og skemaer en taksator kan få brug for i sit arbejde for Stormrådet.
I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.
Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.
Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.
Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.