Skip navigation

Anmeld din skade

Læs her, hvordan du anmelder din oversvømmelsesskade.

Hvis skaden ikke er omfattet af din almindelige forsikring, skal du anmelde din oversvømmelsesskade elektronisk via Stormbasen

Din oversvømmelsesskade skal være anmeldt inden 2 måneder fra oversvømmelsen.  

Hvis dit hus er brandforsikret i ét selskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret.

Du kan også sende din anmeldelse på papir til dit forsikringsselskab

Hvis du undtagelsesvis ikke har mulighed for at anmelde din skade elektronisk, kan du printe en papiranmeldelse (PDF format), som du skal udfylde og sende til dit forsikringsselskab. Du kan også vælge at hente en papiranmeldelse i Excel format.

Du kan læse mere om mulighederne for at få erstatning efter oversvømmelse under "Sådan får du erstatning ved oversvømmelse”.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til anmeldelsen, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Kontaktoplysninger finder du på forsikringsselskabets hjemmeside.