Stormbasen

Stormbasen er det fælles it-system, som forsikringsselskaberne behandler stormflodssager i. Systemet er udviklet af Stormrådet.

Betaling for forsikringsselskabernes sagsbehandling m.v.

05. juli 2018

Stormrådet betaler forsikringsselskaberne for sagsbehandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Driftsinformation

31. oktober 2014

Driftsinformation om Stormrådets online sagsbehandlingssystem Stormbasen.

Opret ny sagsbehandler

24. januar 2013

Skal du behandle stormflodssager i Stormbasen, men er du endnu ikke oprettet som bruger? Her kan du se, hvordan du bliver oprettet som bruger og sagsbehandler i Stormbasen.

Sådan behandler du stormflodssager i Stormbasen - en komplet vejledning

24. januar 2013

Brug den vejledning, der beskriver alle processer i sagsbehandlingen af stormflodssager i Stormbasen

Samarbejdsaftaler mellem forsikringsselskaber

24. januar 2013

Det er muligt for to forsikringsselskaber at indgå aftale om overdragelse af sagebehandlingen af stormflodsskader i Stormbasen.

Login til Stormbasen

24. januar 2013

Her kan sagsbehandlere og administratorer logge ind i Stormbasen.

Dybdemåler

Stormbasen

Sagsbehandlere og administratorer kan logge ind i Stormbasen her

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

Forsikringsselskabernes udgifter (til f.eks. taksering)

Forsikringsselskaberne har i nogle tilfælde udgifter, som efterfølgende skal betales af stormrådet.

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Varsling fra DMI

Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.

Forebyggelse

Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Fold alle ud