Skip navigation

Kystdirektoratets beredskab

Artikel - - Sidst opdateret: 30. november 2013

Det er Kystdirektoratet, der driver stormflodsberedskabet for Vadehavet og Vestkysten. Det sker i samarbejde med politiet og kommunerne.

Stormflodsberedskabet

Der er et stormflodsberedskab for Vestkysten fra Thyborøn til Nymindegab og for
Vadehavskysten. På begge disse strækninger er der store områder, som kan blive oversvømmet under højvande. Det kan ske, hvis der bliver slået hul i højvandsbeskyttelsen, som består af klitter og diger. Ved oversvømmelse vil der ske store materielle skader, og der kan være risiko for tab af menneskeliv.

Samarbejde mellem Kystdirektoratet, politiet og kommunerne

Stormflodsberedskabet er etableret i samarbejde mellem Kystdirektoratet, politiet og kommunerne. Beredskabet er opdelt i to selvstændige enheder. Det er sket, fordi varslingskriterier og indsatsmuligheder
er forskellige på Vestkysten og i Vadehavsområdet.

Den såkaldte stormflodssæson går fra 1. oktober til 1. april. Beredskabet varer lidt længere, da der kan forekomme stormflod fra 1. september til den 1. maj. I denne periode er der faste vagthold, som holder øje med risikoen for høj vandstand bl.a. ud fra DMI’s vejrudsigter. Når der udsendes en prognose for højvande, går vagtholdet i beredskab.

Beredskabets forskellige typer eller grader

Der findes følgende ”grader” af beredskab:

 1. Internt beredskab
  Bliver sat i værk, når der er udsigt til forhøjet vandstand ved næste højvande.Beredskabskontoret bemandes, og Syd- og Sønderjyllands Politi og Radio Syd orienteres.
 2. Almindeligt beredskab
  Bliver sat i værk, hvis vandstandsprognoserne indikerer en kritisk vandstand for et af digerne. Det vil normalt ske 6 timer før højvandstidspunktet. Politiet, Radio Syd og de operative stabe hos kommunerne bliver orienteret. Digelagsformænd bliver også orienteret.
 3. Forhøjet beredskab
  Bliver sat i værk, hvis der 4 timer før højvandstidspunktet stadig forudsiges en kritisk vandstand. Politiet, Radio Syd og den operative stab i kommunerne bliver orienteret. Herudover bliver digelagsformændene for de truede diger også orienteret.
 4. Alarmberedskab
  Bliver indført 2 timer før den kritiske vandstand forventes at forekomme, eller hvis
  der er konstateret brud på Ribe Dige eller Det Fremskudte Dige. Dette sker som en fælles enighed mellem politiets og Kystdirektoratets beredskabstjenester. Samtidig med at alarmberedskabet aktiveres, bliver befolkningen, som er bosat i de oversvømmelsestruede områder, evakueret.