Skip navigation

Ikke medhold i klage over afvisning af skader på køkkeninventar og køkkenbordplade

Sag

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af skader på køkkeninventar og køkkenbordplade, da der var tale om en indirekte skade.

Skadelidte klagede over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for skader på køkkeninventar og køkkenbordplade.  Stormrådet vurderede, at skaden på køkkeninventaret og køkkenbordpladen ikke var en direkte skade, da elementerne ikke direkte blev skadet af vand og derfor ikke er omfattet af stormflodsordningen, jf. § 4, stk. 1, i lov om stormflod og stormfald.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 15/10580

Lovgrundlag:§ 4, stk. 1

Stak papirer