Skip navigation

Ikke medhold i klage over skadesopgørelsen

Sag

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelse, da skadelidte ikke var berettiget til erstatning, fordi skaden ikke var omfattet af stormflodsloven. 

Skadelidte klagede over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen. Forsikringsselskabet havde anerkendt, at skaden var omfattet af stormflodsordningen.

 

Stormrådet ændrede forsikringsselskabets afgørelse, da skaderne var forårsaget af opstuvning af vand fra kloak, hvilke efter Stormrådets praksis anses som indirekte skader, der ikke er dækket efter stormflodsordningen, jf. lov og stormflod og stormfald § 4, stk. 1 og 2. Stormrådet afgjorde, at skadelidte således ikke kunne få udbetalt yderligere erstatning, men at skadelidte, på grund af vedkommendes berettigede forventninger, ikke var forpligtet til at tilbagebetale den allerede udbetalte erstatning.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 15/12053

Lovgrundlag:§ 4, stk. 1, § 4, stk. 2, § 8 og 8a

Sidst opdateret: 23. september 2016

Stak papirer

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Varsling fra DMI

Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.

Forebyggelse

Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Fold alle ud