Skip navigation

Delvist medhold i klage over yderligere erstatning

Sag

Stormrådet gav skadelidte delvist medhold i klage over skadesopgørelsen og forhøjede erstatningen på flere punkter.

Skadelidte klagede over forsikringsselskabets afvisning af at forhøje skadesopgørelsen. Stormrådet vurderede, at skadelidte skulle tilkendes yderligere erstatning for kabelnet og flækket vask, og at skadelidte skulle have tilbagebetalt for meget trukket selvrisiko. Stormrådet gav ikke medhold i klage over yderligere erstatning for murerarbejde, malerarbejde, el-installationer samt følgeudgifter m.v.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 16/10896-2

Lovgrundlag:Lovgivning Lov om stormflod og stormfald, § 4, stk. 1, § 4, stk. 2, § 4, stk. 1, Lovgivning Bekendtgørelse om behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af stormflod mv., § 4

Stak papirer