Skip navigation

Erstatning for udgifter til genhusning

Sag

Stormrådet gav skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets fastsættelse af genhusningsperioden.

Skadelidte klagede over den fastsatte genhusningsperiode. Stormrådet vurderede, at den fastsatte periode til genhusning var rimelig i forhold til at få udbedret skaderne på skadelidtes ejendom. Men da den lange udbedringsperiode ikke alene kunne tillægges skadelidtes forhold, forlængede Stormrådet genhusningsperioden med 1 måned og 20 dage til ejendommen igen var beboelig. Stormrådet pointerede endvidere, at der kun bør dækkes udgifter til genhusning i den tid reparation af de direkte skader vil tage.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 17/12936

Lovgrundlag:Lovgivning Lov om stormflod og stormfald, § 4, stk. 1, Lovgivning Bekendtgørelse om behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af stormflod mv., § 3

Sidst opdateret: 19. juli 2018

Stak papirer