Skip navigation

Ikke medhold i klage over afvisning af dækning af omkostninger i forbindelse med forebyggende foranstaltninger.

Sag

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af omkostninger vedrørende forebyggende foranstaltninger i forbindelse med stormflod, uden skade til følge.

Der blev klaget over forsikringsselskabets afvisning af dækning af omkostninger i forbindelse med forebyggende foranstaltninger. Klager ønskede udelukkende omkostninger i forbindelse med forebyggelse af skade dækket. Stormrådet stadfæstede forsikringsselskabets afgørelse, da erstatning fra stormflodsordningen er betinget af, at der er sket skade på bygning og/eller løsøre, som følge af stormfloden.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 19/03666

Lovgrundlag:§ 1

Stak papirer