Skip navigation

Ikke medhold i klage over afvisning af skade da der ikke var årsagssammenhæng mellem stormflod og skade.

Sag

Stormrådet gav ikke medhold i klage vedrørende afvisning af erstatning for skade på rørledning og pumpehus.

I sagen blev der klaget over afvisningen af dækning af skader på pumpehus. Klager gjorde gældende, at der var sket skade på rørledning og pumpehus, som følge af stormfloden. Forsikringsselskabet gjorde gældende, at der var tale om en indirekte skade, da den forhøjede vandstand var årsag til et forhøjet vandpres i rørledningen, som betød at fundamentet blev forskubbet, og der dermed skete skade på rørledning og pumpehus som samlet installation. Stormrådet fandt det ikke sandsynligt, at det forhøjede tryk i rørledningen hverken har kunnet forskubbe eller skade rørledning, fundament eller pumpehus. Der er således ikke en direkte årsagssammenhæng mellem den forhøjede vandstand og de anmeldte skader.

 

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 19/00992

Lovgrundlag:§ 4, stk. 1

Stak papirer