Skip navigation

Ikke medhold i klage over fastsættelse af skadegraden

Sag

Stormrådet gav ikke medhold i klage vedrørende beregningen af skadegraden.

I sagen blev der klaget over beregningen af skadegraden. Klager gjorde gældende, at skadegraden var over 50 % og totalskadeerstatning derfor kunne udløses. Forsikringsselskabet gjorde gældende, at de havde beregnet skadegraden til 28,71 %, hvorfor totalskadeerstatning ikke kunne udløses. Beregningen af skadegraden er en teoretisk beregning, og skadesopgørelsen kan ikke anvendes som udgangspunkt for af skadens nyværdi. Korrekt skadegrad beregnes efter Vejledning om opgørelse af bygningsskader fra Forsikring & Pension, punkt 5.1.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 18/04976

Lovgrundlag:§ 4, stk. 2, § 17

Sidst opdateret: 20. september 2019

Stak papirer