Skip navigation

Ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afgørelse om ikke at udbetale resterende erstatning.

Sag

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afgørelse om, at der ikke kan udbetales yderligere af resterstatningen, før rækkevidden og gyldigheden af den transporterklæring, som klager havde afgivet til entreprenøren, og størrelsen af eventuelle erstatningskrav var afklaret.

Der blev klaget over forsikringsselskabets afgørelse, om ikke udbetale yderligere af resterstatningen, før rækkevidden og gyldigheden af den transporterklæring, som klager havde afgivet til entreprenøren, og størrelsen af eventuelle erstatningskrav var afklaret. Klager krævede, at forsikringsselskabet udbetalte resterstatningen helt eller delvis. Klager gjorde gældende, at transporterklæringen var ugyldig, da entreprenøren havde ophævet entreprisekontrakten. Endvidere gjorde klager gældende, at transporterklæringen ikke var til hinder for, at der kunne ske udbetaling af resterstatningen.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 20/05795

Stak papirer