Skip navigation

Ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afgørelse om fortsat dækning af genhusningsudgifter

Sag

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afgørelse om genhusning- Stormrådet vurderede, en genhusningsperiode på 3-4 måneder havde været rimelig til at genoprette skaderne på den beskadigede bygning. Der var ikke grundlag for at forlænge perioden.

Der blev klaget over, at forsikringsselskabet har afvist at udbetale yderligere
erstatning for klagers genhusningsudgifter. Klager mente fortsat, at genhusningen var nødvendig og rimelig, hvorfor udgifterne skulle dækkes indtil det var muligt at flytte ind i den beskadigede ejendom. Såfremt genhusningsperioden skal forlænges skal denne være nødvendig og rimelig. Forsikringsselskabets taksatorer har vurderet, at en genhusningsperiode på 3-4 måneder havde været rimelig til at genoprette skaderne på den beskadigede bygning. Der var efter Stormrådets opfattelse ikke grundlag for at forlænge perioden, i hvilken der kan ydes erstatning for genhusning, yderligere. Den omstændighed, at det ikke var muligt at finde en entreprenør, der ville påtage sig opgaven vedrørende genopretning af den beskadigede bygning, og at det ikke var muligt at nedrive bygningen og bygge en ny, henset til klagers økonomiske forhold, ændrede ikke på dette.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 20/08456

Lovgrundlag:Lovgivning Bekendtgørelse om behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af stormflod mv.

Stak papirer