Afgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Find sager her >

Delvist medhold i klage over yderligere erstatning

20. juli 2018

Stormrådet gav skadelidte delvist medhold i klage over skadesopgørelsen og forhøjede erstatningen på flere punkter.

Ikke medhold i klage over afvisning af totalskade og skader på brændeovn.

20. juli 2018

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af totalskade og skader på brændeovn.

Ikke medhold i klage over afvisning af skader på køkkeninventar og køkkenbordplade

20. juli 2018

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af skader på køkkeninventar og køkkenbordplade, da der var tale om en indirekte skade.

Erstatning for udgifter til genhusning

19. juli 2018

Stormrådet gav skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets fastsættelse af genhusningsperioden.

Erstatning for eget arbejde og ekstrafundering af udestue

19. juli 2018

Stormrådet har givet skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning af skadelidtes timer til eget arbejde med udbedring af haveanlæg og at dække udgifter til ekstrafundering af udestue.

Ikke medhold i klage over afvisning af skader på ejendom beliggende udenfor dige

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på ejendom beliggende udenfor dige.

Ikke medhold i klage over manglende dækning af sokkel

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på sokkel.

Ikke medhold i klage over manglende dækning af el-standere

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på el-standere på bådebro.

Ikke medhold i klage over manglende dækning af port

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på port.

Delvis medhold i klage over skadesopgørelse og sagsbehandling samt nedsættelse af erstatning

07. juni 2017

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelse og over forsikringsselskabets sagsbehandling. Stormrådet nedsatte også den af forsikringsselskabet tilkendte erstatning, da skadelidtes ejendom var værdiforringet inden stormfloden.

Ikke medhold i klage over afvisning af totalskadeerstatning

07. juni 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende totalskadeerstatning.

Ikke medhold i klage over afvisning af at behandle stormflodsskade.

24. maj 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at behandle skadelidtes stormflodsskade, fordi skaden var anmeldt for sent.

Ikke medhold i klage over manglende dækning af swimmingpool

24. maj 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på swimmingpool.

Ikke medhold i klage over manglende dækning af flisebelægning

24. maj 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på flisebelægning.

Ikke medhold i klage over skadesopgørelse og inhabilitet

19. december 2016

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen og afviste også, at forsikringsselskabet var inhabil ved behandlingen af stormflodssagen.

Ikke medhold i klage over manglende lighed

05. december 2016

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen.

Delvis medhold i klage over sagsbehandling og affugtning

24. november 2016

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets sagsbehandling, men afviste at forsikringsselskabet var ansvarligt for skadesbegrænsende arbejde foretaget af skadesservicefirmaet.

Delvis medhold i klage over afvisning af dækning af skader på karnapvinduer og udgifter til el

24. oktober 2016

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på karnapvinduer og udgifter til el.

Ikke medhold i klage over skadesopgørelsen

23. september 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelse, da skadelidte ikke var berettiget til erstatning, fordi skaden ikke var omfattet af stormflodsloven. 

Ikke medhold i klage over afvisning af erstatning

21. juli 2016

Stormrådet afviste at tilkende yderligere erstatning for udgifter til skadesbegrænsende arbejde og afviste, at forsikringsselskabet var forpligtet til at reklamere overfor skadesservicefirmaet, der havde foretaget skadesbegrænsende arbejde.

Ikke erstatning for skader på stenterrasse

06. juli 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på stenterrasse.

Ikke erstatning for skader som følge af skimmelsvamp

06. juli 2016

Stormrådet afviste at tilkende erstatning for skader som følge af skimmelsvamp.

Ikke erstatning for udgifter til affugtning

06. juli 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for affugtning.

Delvis medhold i klage over skadesopgørelsen

06. juli 2016

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen.

Ikke medhold i klage over skadesopgørelsen

06. juli 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen.

Vej under vand

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Varsling fra DMI

Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.

Forebyggelse

Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.