Skip navigation

Afgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Find sager her >

Gå til Erstatning for udgifter til genhusning

19. juli 2018

Stormrådet gav skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets fastsættelse af genhusningsperioden.

Gå til Erstatning for eget arbejde og ekstrafundering af udestue

19. juli 2018

Stormrådet har givet skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning af skadelidtes timer til eget arbejde med udbedring af haveanlæg og at dække udgifter til ekstrafundering af udestue.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af skader på ejendom beliggende udenfor dige

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på ejendom beliggende udenfor dige.

Gå til Ikke medhold i klage over manglende dækning af sokkel

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på sokkel.

Gå til Ikke medhold i klage over manglende dækning af el-standere

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på el-standere på bådebro.

Gå til Ikke medhold i klage over manglende dækning af port

18. juli 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på port.

Gå til Delvis medhold i klage over skadesopgørelse og sagsbehandling samt nedsættelse af erstatning

07. juni 2017

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelse og over forsikringsselskabets sagsbehandling. Stormrådet nedsatte også den af forsikringsselskabet tilkendte erstatning, da skadelidtes ejendom var værdiforringet inden stormfloden.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af totalskadeerstatning

07. juni 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende totalskadeerstatning.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af at behandle stormflodsskade.

24. maj 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at behandle skadelidtes stormflodsskade, fordi skaden var anmeldt for sent.

Gå til Ikke medhold i klage over manglende dækning af swimmingpool

24. maj 2017

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på swimmingpool.

Vej under vand

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.