Afgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Find sager her >

Ikke erstatning for fugt i fundament og murværk

31. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække fugtskader i fundament og murværk.

Ikke erstatning for fugtskader i sommerhus samt totalskadeerstatning

31. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække fugtskader i sommerhus samt tilkende totalskadeerstatning

Ikke erstatning da erhvervsløsøre ikke var dækket af brandforsikring

22. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på erhvervsløsøre.

Ikke erstatning for skader på kystbeskyttelse

15. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på kystbeskyttelse.

Ikke erstatning for sætningsskader

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække sætningsskader.

Ikke krav på forhøjet opgørelse og yderligere udgifter til opmagasinering

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at forhøje skadesopgørelsen og udgifter til opmagasinering.

Ikke erstatning for udgifter til byggerådgivning

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til byggerådgivning

Ikke medhold i at den første skadesopgørelse skulle lægges til grund for sagen

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at lægge den første skadesopgørelse til grund for afgørelsen af sagen.

Ikke erstatning for løsrøre placeret i kælder

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på løsøre placeret i kælder.

Ikke erstatning for bortskaffelse af olietank

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til bortskaffelse af olietank.

Ikke totalskadeerstatning, da udbedring påbegyndt

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at tildele totalskadeerstatning.

Delvis medhold i klage over skadesopgørelsen

11. marts 2016

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen.

Ikke erstatning til merudgifter for opførelse af nyt hus med helårsstatus

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække merudgifter for opførelse af nyt hus med helårsstatus.

Ikke erstatning for udgifter til rådgivning

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til rådgivning.

Ikke dobbelt erstatning for hårde hvidevarer og brændeovn

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække dobbelt udgifter til hårde hvidevarer og brændeovn.

Ikke erstatning for hus beliggende udenfor erklæret stormflodsområde

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på hus.

Ikke totalskadeerstatning

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at tildele skadelidte totalskadeerstatning.

Ikke erstatning for opmagasinering af indbo fra sommerhus

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til opmagasinering af indbo fra sommerhus.

Ikke erstatning til forhøjelse af husets fundament

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til at forhøjelse af husets fundament.

Delvis medhold i klage over skadeopgørelse

11. marts 2016

Stormrådet gav skadelidte delvis medhold i klage over forsikringsselskabets skadesopgørelse.

Ikke erstatning for ekstraarbejde vedrørende el og vvs

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække ekstra udgifter til el og vvs arbejde.

Delvis tilbagebetaling af erstatningsbeløb

11. marts 2016

Stormrådet gav delvis medhold i en klage over forsikringsselskabets krav om tilbagebetaling af for meget erstatning.

Ikke erstatning for tab af huslejeindtægter

10. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække tab af huslejeindtægter.

Ikke erstatning for skader på grund og nedstyrtet sommerhus

01. marts 2016

Stormrådet har afvist klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på grund og nedstyrtet sommerhus.

Ikke erstatning for rådgiver/konsulent samt klage over afskrivningsprocent på gulvtæppe

01. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække udgifter til rådgiver/konsulent samt klage over afskrivningsprocent på gulvtæppe.

Vej under vand

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Varsling fra DMI

Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.

Forebyggelse

Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.