Afgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Find sager her >

Ikke erstatning for skader på bådhus

01. marts 2016

Stormrådet har afvist klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække skader på bådhus placeret på strand med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Ikke erstatning for udgifter til flytning og opmagasinering af indbo på overetagen

29. februar 2016

Stormrådet har afvist klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække udgifter til flytning og opmagasinering af indbo på overetagen.

Erstatning for skader på gulv, terrændæk og vandledning

29. februar 2016

Stormrådet har givet skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække skader på gulv, terrændæk og vandledning.

Erstatning for eget arbejde efter faktura

29. februar 2016

Stormrådet har givet skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at honorere eget arbejde efter faktura.

Ikke erstatning til virksomhed for skimmelsanering

29. februar 2016

Stormrådet har afvist klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække skader for skimmelsanering.

Ikke erstatning for skader på trappe

29. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på trappe er dækket af stormflodordningen med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Ikke erstatning for skader på terrasse

29. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabet afvisning af, at dække skader på terrasse.

Erstatning for skader på teesteder og baneanlæg i golfklub

29. februar 2016

Stormrådet gav skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække skader på en golfklubs teesteder og baneanlæg.

Ikke forhøjet erstatning for reparation af fliser og ekstrahøje bryggersskabe

29. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadeopgørelsen.

Ikke erstatning for løsøre i kælder, men erstatning for skader på el-skabe, bom, trappe og lamper placeret på en campingplads

29. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på løsøre i kælder. Stormrådet gav skadelidte medhold i at skader på el-skabe, bom, trappe, lamper placeret på campingplads er omfattet af stormflodordningen.

Ikke erstatning for skader på kystsikring og trappe

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække skader på kystsikring og trappe med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Ikke erstatning for skader på fliser, hegn og blomsterkasser

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på fliser, hegn og blomsterkasser er omfattet af stormflodordningens erstatningsregler.

Ikke erstatning for skader på lerduekastere placeret i jerntank

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på lerduekastere placeret i jerntank er omfattet af stormflodordningens erstatningsregler med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Ikke erstatning for skader på havemaskine placeret under halvtag

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på havemaskine placeret under halvtag er omfattet af stormflodordningens erstatningsregler.

Ikke erstatning for skader på tilkørselsvej og trappe

25. februar 2016

Stormrådet afviste i 4 enslydende klager over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på tilkørselsvej og trappe er omfattet af stormflodordningens erstatningsregler.

Ikke erstatning for skader på formidlingsplatforme

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på formidlingsplatforme er dækket af stormflodordningen.

Ikke erstatning for skader på loft

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på loft efter affugtning er dækket at stormflodsordningen. 

Ikke erstatning for skader på kystsikring

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække skader på kystsikring med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Ikke erstatning for skader på kystsikring, jord og trappe

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for skader på kystsikring, jord og trappe med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Ikke erstatning for skader på vej

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for skader på vej med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Erstatning for løsøre placeret i carport

25. februar 2016

Stormrådet gav skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for skader på løsøre placeret i carport.

Ikke erstatning for skader på skræntfodsbeskyttelse

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for skader på skræntfodsbeskyttelse, med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Ikke erstatning for skader på vej, grund og trappe

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på vej, grund og trappe er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler med henvisning til manglende bygningsforsikring og negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Ikke erstatning for skader på sommerhus beliggende uden for dige

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på sommerhus beliggende uden for dige er dækket af stormflodsordningen.

Ikke krav på erstatning efter reglerne om totalskade

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af, at skadelidte kunne få tildelt totalskadeerstatning da skadesgradsprocenten var under 50 %.

Vej under vand

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Varsling fra DMI

Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.

Forebyggelse

Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.