Skip navigation

Afgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Find sager her >

Gå til Delvis medhold i klage over skadesopgørelsen

06. juli 2016

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen.

Gå til Ikke medhold i klage over skadesopgørelsen

06. juli 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen.

Gå til Ikke erstatning for fugt i fundament og murværk

31. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække fugtskader i fundament og murværk.

Gå til Ikke erstatning for fugtskader i sommerhus samt totalskadeerstatning

31. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække fugtskader i sommerhus samt tilkende totalskadeerstatning

Gå til Ikke erstatning da erhvervsløsøre ikke var dækket af brandforsikring

22. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på erhvervsløsøre.

Gå til Ikke erstatning for skader på kystbeskyttelse

15. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på kystbeskyttelse.

Gå til Ikke erstatning for sætningsskader

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække sætningsskader.

Gå til Ikke krav på forhøjet opgørelse og yderligere udgifter til opmagasinering

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at forhøje skadesopgørelsen og udgifter til opmagasinering.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til byggerådgivning

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til byggerådgivning

Gå til Ikke medhold i at den første skadesopgørelse skulle lægges til grund for sagen

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at lægge den første skadesopgørelse til grund for afgørelsen af sagen.

Vej under vand

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.