Afgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Find sager her >

Ikke erstatning for skader på sommerhus og sommerhusgrund efter bortskylning af jord

29. april 2015

Stormrådet har afvist klage over afvisning af erstatning for skader på et sommerhus, forårsaget af bortskylning af jord under sommerhuset. Stormrådet afviste tillige klage over afvisning af erstatning for skader på den del af grunden, som skyllede bort, med henvisning til negativlisten i stormflodsloven.

Ikke erstatning for skader på stenkastning trappe terrasse hegnspæle jord og båd

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for skader på stenkastning, trappe, terrasse, hegnspæle, jord og båd. Erstatning afvist med henvisning til negativlisten i stormflodsloven.

Alene berettiget til kontanterstatning efter salg af sommerhus

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af krav om anden erstatning end kontanterstatning. Skadelidte havde ved salg af skadet sommerhus valgt ikke at videreoverdrage retten til erstatning til den nye ejer. Erstatning for andet end kontanterstatning afvist, da skadelidte ikke længere var ejer af sommerhuset og derfor ikke havde mulighed for at udbedre skaden eller genopføre huset

Ikke erstatning for udgifter til advokatbistand

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for udgifter til advokatbistand. Erstatning afvist, da der ikke ydes erstatning for indirekte tab, og da forsikringsaftalelovens § 32, stk. 3 ikke finder anvendelse i sager om stormflod.

Ikke erstatning for skader på badebro

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for skader på badebro. Erstatning afvist med henvisning til negativlisten i stormflodsloven.

Ikke erstatning for skader forårsaget af opstigende kloakvand

29. april 2015

Stormrådet afviste over afvisning af erstatning for skader forårsaget af problemer med tilbageløb i afløbssystem (opstigning af kloakvand), da det var en indirekte skade.

Ikke yderligere erstatning for sofa der var erstattet med nytteværdien

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabs opgørelse af skade på en sofa. Yderligere erstatning afvist, da sofaen var erstattet med nytteværdien.

Vej under vand

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Varsling fra DMI

Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.

Forebyggelse

Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.