Skip navigation

Afgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Find sager her >

Gå til Ikke erstatning for skader på havemaskine placeret under halvtag

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på havemaskine placeret under halvtag er omfattet af stormflodordningens erstatningsregler.

Gå til Ikke erstatning for skader på tilkørselsvej og trappe

25. februar 2016

Stormrådet afviste i 4 enslydende klager over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på tilkørselsvej og trappe er omfattet af stormflodordningens erstatningsregler.

Gå til Ikke erstatning for skader på formidlingsplatforme

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på formidlingsplatforme er dækket af stormflodordningen.

Gå til Ikke erstatning for skader på loft

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på loft efter affugtning er dækket at stormflodsordningen. 

Gå til Ikke erstatning for skader på kystsikring

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække skader på kystsikring med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Gå til Ikke erstatning for skader på kystsikring, jord og trappe

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for skader på kystsikring, jord og trappe med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Gå til Ikke erstatning for skader på vej

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for skader på vej med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Gå til Erstatning for løsøre placeret i carport

25. februar 2016

Stormrådet gav skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for skader på løsøre placeret i carport.

Gå til Ikke erstatning for skader på skræntfodsbeskyttelse

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for skader på skræntfodsbeskyttelse, med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Gå til Ikke erstatning for skader på vej, grund og trappe

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på vej, grund og trappe er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler med henvisning til manglende bygningsforsikring og negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Vej under vand

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.