Skip navigation

Afgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Find sager her >

Gå til Ikke erstatning for skader på sommerhus beliggende uden for dige

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på sommerhus beliggende uden for dige er dækket af stormflodsordningen.

Gå til Ikke krav på erstatning efter reglerne om totalskade

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af, at skadelidte kunne få tildelt totalskadeerstatning da skadesgradsprocenten var under 50 %.

Gå til Ikke erstatning for skader på løsøre i underetage

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på løsøre placeret i rum under terræn med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald, hvorefter løsøre i rum under terræn er undtaget dækning efter stormflodsordningen.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til oprydning af have

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af, at udgifter til oprydning i have er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald, hvorefter skader på haveanlæg ikke er omfattet.

Gå til Ikke erstatning for skader på erhvervsløsøre placeret i rum under terræn

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på erhvervsløsøre placeret i rum under terræn er dækket af stormflodsordningen med henvisning til, at løsøre i rum under terræn er undtaget dækning efter stormflodsordningen.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til oprydning i have

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af, at udgifter til oprydning i have er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald, hvorefter skader på haveanlæg ikke er omfattet.

Gå til Ikke erstatning for skader på løsøre i kælder

14. september 2015

Stormrådets afviste klage over afvisning af, at skader på løsøre placeret i kælder er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald, hvorefter løsøre i rum under terræn er undtaget dækning efter stormflodsordningen.

Gå til Ikke erstatning for skader på løsøre i kælder_underetage

11. september 2015

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader efter opstigende vand fra kloak på løsøre placeret i kælder er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler. Begrundelsen var, at der var tale om en indirekte skade, der ikke er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler.

Gå til Ikke erstatning for skader på løsøre i kælder eller rum under terræn

11. september 2015

Stormrådets afviste klage over afvisning af, at skader på løsøre placeret i kælder eller rum under terræn er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald, hvorefter løsøre i rum under terræn er undtaget dækning efter stormflodsordningen.  

Gå til Reparationserstatning kan ikke udbetales som kontanterstatning

11. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af, at reparationserstatning kan udbetales som kontanterstatning. Stormrådet afviste endvidere at dække erstatningen for oprydning efter stormfloden, da skadelidte havde oplyst at, vandet ikke havde været inde i bygningen.

Vej under vand

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.