Skip navigation

Stormrådets beretning 2006-2007

Artikel - - Sidst opdateret: 31. oktober 2011

Den årlige beretning fra Stormrådet for stormflodssæsonen 2006-2007.

Hele beretningen kan hentes i PDF format her: Stormrådets beretning 2006-2007 (PDF).

Forord v. Karen Westerbye-Juhl

Storm P har sagt: ”Det er svært at spå… Især om fremtiden.”

Det har Stormrådet erkendt efter et meget hektisk år med fire stormfloder og knap 4.100 anmeldte skader. Den samlede regning løber op i cirka 400 mio. kr.

De mange skader har været årsag til, at Stormrådet har fokuseret på prioritering og på effektivisering af sagsbehandlingen. Rådet har således prioriteret behandlingen af skader på erhvervsejendomme og helårsboliger frem for sommerhuse. Rådet har endvidere styrket organisationen betydeligt. Stormflodsordningen blev oprettet i 1991 og har siden virket effektivt. Rådet er senest blevet rost af revisionen i 2006 for at have vist sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Men med over 4.000 skadesanmeldelser er det blevet klart, at ordningen ikke er tidssvarende.

Det er ikke tilfredsstillende for nogen, først og fremmest ikke for de skadelidte, at ordningen ikke fungerer effektivt ved store stormfloder. Stormrådet har derfor bedt økonomi- og erhvervsministeren om at overveje at modernisere ordningen, og ministeren har netop nedsat et udvalg med henblik på en gennemgang af lovgivningen.

Stormrådet er optaget af, at der skal ske forbedringer og har derfor taget en række initiativer, der kan effektivisere arbejdsgangene. Målet er at sætte tempoet i sagsbehandlingen i vejret. Rådet og sekretariatet har fået erfaring fra de mange sager, så der i større omfang kan delegeres til sekretariatet. Rådet har truffet principielle afgørelser, om at udsat beliggenhed kan medføre, at der ikke udbetales erstatning. Rådet har tillige drøftet skadeforebyggelse og opstillet kriterier for, hvordan der kan udstedes konkrete pålæg herom.

Det er forventningen med de nye arbejdsgange, at alle sager vil være enten godkendt eller afvist i marts 2008.