Skip navigation

Stormrådets beretning 2007-2008

Artikel - - Sidst opdateret: 31. oktober 2011

Den årlige beretning fra Stormrådet for stormflodssæsonen 2007-2008.

Hele beretningen kan hentes her: Stormrådets beretning 2007-2008 (pdf).

Forord v. Karen Westerbye-Juhl

Stormrådet har haft medvind i 2008.

Sæsonen 2007-2008 blev først og fremmest sæsonen, hvor Stormrådet blev færdig med behandlingen af sagerne fra den store stormfl od i nov. 2006. Den 1. april 2008 var der givet tilsagn eller afslag til alle de skadelidte. Ca. 800 skadelidte mangler dog fortsat at indsende regninger for ca. 40 mio. kr., før erstatninger kan udbetales. Den store stormfl od har i alt kostet stormpuljen ca. 350 mio. kr. Rådet har orienteret økonomi- og erhvervsministeren herom og gjort opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at trække på statsgarantien.

Med afslutningen af sagsbehandlingen blev der frigjort ressourcer, og rådet tog initiativ til at
få størrelsen af sekretariatet tilpasset samt få effektiviseret arbejdsprocesserne yderligere.

Der er bl.a. indført et nyt sagssystem, udarbejdet et idékatalog om sikring af ejendomme mod stormflod og en statistik, der belyser, hvilke kystområder og kommuner, der gennem tiden har været hårdest ramt af stormfl od. Rådet har endvidere gennemført en række andre initiativer for at gøre hus- og sommerhusejere opmærksomme på mulighederne for at forebygge stormflodsskader.

Initiativerne er gode, men sagsbehandlingssystemet er stadig sårbart ved store stormfloder. Dette pegede Stormrådet på sidste år i et brev til økonomi- og erhvervsministeren. Rådet ser derfor frem til konklusionerne fra et udvalg nedsat af økonomi- og erhvervsministeren, der skal komme med forslag til moderniseringer af stormflodsordningen.

Stormrådet har også med tilfredshed noteret sig, at økonomi- og erhvervsministeren tillige vil se på de mindre hensigtsmæssige punkter i stormfaldsordningen, så også denne del kan blive ajourført efter de erfaringer, der er indhentet siden ordningens start i 2000.

Stormrådet kan således se tilbage på et år, hvor målene blev nået, og hvor mange nye initiativer er blevet gennemført og sat i gang for at sikre, at de stormflodsramte for fremtiden får en hurtigere sagsbehandling, også ved store stormfloder.