Skip navigation

Stormrådets beretning 2008-2009

Artikel - - Sidst opdateret: 31. oktober 2011

Den årlige beretning fra Stormrådet for stormflodssæsonen 2008-2009.

Hele beretningen kan hentes her: Stormrådets beretning 2008-2009 (pdf).

Forord - Fokus på forebyggelse v. Karen Westerbye-Juhl

”Det er bedre at forebygge end at helbrede”. Det er et rigtigt udsagn, uanset om der er tale om sygdom eller stormflodsskader. For faktum er, at det er yderst ubehageligt og en økonomisk belastning at få hus og ejendele ødelagt af saltvand.

De boligejere, som har fået tilkendt erstatning fra stormflodspuljen, har alle erfaret, at stormflodsskader aldrig bliver dækket 100 pct. Dette skyldes bl.a., at der altid bliver fratrukket en selvrisiko fra det godkendte erstatningsbeløb, og at ikke alting erstattes. Det er derfor vigtigt at træffe forebyggende foranstaltninger, så omfanget af skader efter en stormflod begrænses mest muligt.

Stormrådet har i år valgt at iværksætte en kampagne med fokus på vigtigheden af, at boligejere i kystnære områder sikrer deres boliger mod stormflod. Stormrådet har i den forbindelse fået produceret et OBS-spot, som i efteråret 2009 bliver vist på DR. Hovedbudskabet er, at stormflod kan ødelægge boligen, men at det er let og billigt – set i forhold til den gennemsnitlige stormflodsskade – at sikre sit hjem. Seerne henvises til Stormrådets hjemmeside – www. stormraadet.dk, hvor løsningsmulighederne er beskrevet nærmere. Herved og ved også at formidle budskabet via andre medier, er det håbet at få budskabet om forebyggelse ud til de fleste hus- eller sommerhusejere.

Et udvalg i Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder samtidig på en indstilling om den fremtidige stormflodsordning. Tanken er, at udvalgsrapporten skal danne grundlag for et lovforslag i denne folketingssamling. Det er hensigten, at den reviderede lov skal muliggøre en mere effektiv sagsbehandling, og at forebyggelse forbliver et vigtigt element i ordningen. Stormrådet har selv over for ministeren peget på behovet for modernisering af reglerne, herunder stormfaldsreglerne, og ser frem til resultatet af udvalgsarbejdet.