Skip navigation

Stormrådets beretning 2012

Artikel - - Sidst opdateret: 25. april 2012

Stormrådet har afgivet sin beretning for 2012. Læs om Stormrådets virksomhed i 2012, herunder implementeringen af den  nye stormflodsordning. 

Hent og læs hele årsberetningenen her: Stormrådets beretning 2012 (pdf).

Forord til beretningen v. Karen Westerbye-Juhl

Der har ikke været stormflod eller stormfald i 2012, og der har alene været anmeldt 18 skader vedrørende oversvømmelse fra vandløb og søer i løbet af året. Stormrådet har i det forløbne år haft særlig fokus på de mange udviklingsopgaver, der bl.a. ligger i den ny stormflodsordning. 

Stormflodsordningen er gennem den lovændring, der blev vedtaget i 2010, markant ændret pr. 1. oktober 2012. Stormrådet har i 2012 implementeret denne nye ordning. Retningslinjerne for, hvornår der kan gives erstatning efter stormflod, er ændret på en række punkter, ligesom der er sket ændring med hensyn til, hvem der skal tage sig af disse sager. Behandlingen af anmeldelser om stormflodsskader sker fremover i forsikringsselskaberne, mens Stormrådet er tilsynsmyndighed for selskaberne samt klageinstans for selskabernes afgørelser. 

Forsikringsselskaberne har fået stillet et nyt it-system, Stormbasen, til rådighed for den fremtidige behandling af stormflodssager. Udviklingen af dette system er sket i tæt samarbejde med selskaberne. Det har været et grundlæggende princip for rådet, at brugerne i forsikringsselskaberne skulle være involveret for at få det bedst mulige system. 

De medarbejdere i forsikringsselskaberne, der skal behandle stormflodssagerne, har tillige modtaget grundig undervisning. 

Der har generelt været tilfredshed med udviklingsprocessen og med systemet hos brugerne i forsikringsselskaberne. 

Stormrådet har endvidere taget fat på en grundig evaluering af stormfaldsordningen, der har været uændret siden 2000. 

Ordningen har generelt virket tilfredsstillende, men i lyset af udvikling og erfaringer forventer rådet i løbet af det kommende år at kunne justere og forenkle den. 

På baggrund af erfaringer med oversvømmelser fra vandløb og søer har rådet justeret og præciseret retningslinjerne for behandling af disse sager, så de fremover vil kunne ekspederes hurtigere og bedre.