Skip navigation

Stormrådets beretning 2013

Artikel - - Sidst opdateret: 23. juni 2014

Stormrådet har afgivet sin beretning for 2013. Der var både stormflod, stormfald og oversvømmelse i 2013.

Hent og læs hele årsberetningenen her: Stormrådets beretning 2013 (pdf).

Forord til beretningen v/ Karen Westerbye-Juhl:

Der har været både stormflod, stormfald og oversvømmelse i 2013.

Der var storm den 28. oktober 2013 (Allan) og igen den 5.- 6. december 2013 (Bodil). Følgerne af den sidste storm var, at alle Stormrådets ansvarsområder kom i spil på én og samme gang.

Stormrådet konstaterede stormflod i det meste af landet. Der er primo juni 2014 på landsplan anmeldt 2.955 skader. Langt de fleste vedrører sommerhuse og helårsbeboelse.

Det er første gang, at den nye stormflodsordning fra 2012 bliver anvendt, hvilket har været en stor udfordring for både forsikringsselskaberne og Stormrådet – og ikke mindst for de skadelidte.

For at opnå en højere grad af overensstemmelse mellem praksis ved udbetaling af erstatninger efter stormflodsordningen og den generelle praksis i forsikringsselskaberne vedtog et enigt folketing i april 2014 et lovforslag med en række ændringer af stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Stormrådet har samtidig ændret sin afskrivningspraksis, så den i videre omfang svarer til forsikringsselskabernes afskrivninger.

For at muliggøre disse ændringer indebærer lovændringen en forøgelse af den årlige afgift på brandforsikringspolicer, som finansierer ordningen. Samtidig er statsgarantien til stormflods- og oversvømmelsespuljen udvidet med 200 mio. kr. til i alt 400 mio. kr.

Stormen i december bevirkede også, at oversvømmelsesordningen blev aktiveret. På landsplan blev der anmeldt 25 sager.

Stormrådet besluttede endvidere, at stormen den 5. december 2013 havde betydet, at der var væltet eller knækket så mange træer, at betingelsen for at aktivere stormfaldsordningen var til stede. Naturstyrelsen vurderer på basis af forsikringsselskabernes oplysninger, at et areal på 3.000 ha. vil kunne opnå tilskud til oprydning og gentilplantning.