Skip navigation

Stormraadets beretning 2015

Artikel - - Sidst opdateret: 27. april 2016

Stormrådet har afgivet sin beretning for 2015. Der var både stormflod og oversvømmelser i 2015

Hent og læs hele årsberetningen her: Stormrådets årsberetning 2015


Forord til årsberetningen v/ Jesper Rasmussen

Der har været stormflod to gange i løbet af 2015, i januar og i november. Dette resulterede i 123 anmeldelser. Udgifterne til disse hændelser forventes at ville resultere i udbetalinger på ca. 12 mio. kr.

 Der har samtidig været tale om fem oversvømmelseshændelser i 2015. En enkel hændelse i januar, september, november og to hændelser i december. Her blev Holstebro og Vejle særligt ramt. Det medførte i alt 106 anmeldelser. Udgifterne til disse hændelser forventes højst at ville resultere i udbetalinger på ca. 12 mio. kr.

Stormrådet offentliggjorde i efteråret en dækningsvejledning. Dækningsvejledningen er udarbejdet i samarbejde med forsikringsselskaberne og på baggrund af forarbejde af Forsikring og Pension. Den indeholder en nærmere beskrivelse af dækningen og reglerne i stormflodsordningen. Vejledningen er målrettet skadelidte, som kan få hjælp til at forstå gældende praksis i en konkret skadessituation, samt sagsbehandlere og taksatorer.

Stormrådet har endvidere i 2015 haft fokus på at hjælpe de danskere, der fremadrettet vil blive ramt af stormflod, ved at producere to animationsfilm. Hensigten er, at når en stormflod rammer, vil disse film blive udbredt via forskellige medier.

Efter stormen i december 2013 har Stormrådet modtaget 141 klager over forsikringsselskabernes afgørelse, hvilket svarer til 4,20 % af alle anmeldelserne.

Stormrådets tilsynsarbejde med selskaberne har fungeret godt i 2015. Tilsynet har til formål at sikre, at forsikringsselskaberne overholder reglerne og praksis på stormflodsområdet i deres sagsbehandling og afgørelse af sagerne. Stormrådet har i 2015 behandlet 75 ordinære tilsynssager og 12 tematiske tilsynssager. På stormrådets hjemmeside orienteres løbende om resultaterne af tilsynssager.

På baggrund af stormfloden i december 2013 nedsatte erhvervs- og vækstministeren i efteråret 2014 et udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningen. Udvalget skal se på en række forhold vedrørende omfanget og finansieringen af ordningerne og afgive sin rapport til ministeren til maj 2016. Stormrådet følger arbejdet tæt og er repræsenteret i udvalget.