Skip navigation

Stormrådets beretning 2016

Artikel - - Sidst opdateret: 14. marts 2017

Stormrådet har afgivet sin beretning. Der var både stormflod og nogle få oversvømmelser i 2016.

Hent og læs hele årsberetningen her: Stormrådets årsberetning 2016.

Forord til årsberetningen v/ Jesper Rasmussen: 

Der har været stormflod en enkelt gang i løbet af 2016. Stormflodshændelsen skete i december måned i forbindelse med stormen Urd og resulterede i 105 anmeldelser.

I 2016 har Stormrådet alene modtaget 3 anmeldelser af skader efter oversvømmelseshændelser. Arbejdet i Stormrådet har i løbet af året været koncentreret omkring oversvømmelseshændelsen fra december 2015, som var den næststørste hændelse i ordningens historie. Den resulterede i 117 anmeldelser. Størstedelen af oversvømmelsessagerne er afgjort og næsten alle er tillige afsluttet i 2016.

Stormrådet har i 2016 offentliggjort to animationsfilm, som har til formål at hjælpe de danskere, som vil blive ramt af stormflod. Filmene beskriver henholdsvis, hvordan stormflodsordningen fungerer, og hvad man som borger skal gøre, når man er ramt af stormflod. Filmene er ved stormflodssæsonens begyndelse og i forbindelse med stormen Urd blevet udbredt via forskellige medier.

Efter stormfloden Bodil i december 2013 har Stormrådet modtaget 153 klager over forsikringsselskabernes afgørelser, hvilket svarer til 5,1 % af alle anmeldelser. Dette tal må anses at være påvirket af indkøringen af en ny stormflodsordning kombineret med de løbende lovændringer i 2014. Stormrådet har ikke modtaget klager over forsikringsselskabernes afgørelser i sagerne fra stormfloderne i 2015.

Stormrådet har i 2016 afsluttet tilsynet med selskabernes behandling og afgørelse af stormflodssagerne fra Bodil. Tilsynet har til formål at sikre, at forsikringsselskaberne i deres behandling af sagerne overholder reglerne og praksis på stormflodsområdet. Formålet med tilsynet er også, at Stormrådet og forsikringsselskaberne lærer af de fejl der begås og de ting der gøres rigtigt, således at sagsbehandlingen kan forbedres til gavn for skadelidte. Stormrådet har kontrolleret 180 sager, og der er løbende orienteret om resultaterne af gennemgangen på Stormrådets hjemmeside.

På baggrund af stormfloden i december 2013 nedsatte erhvervs- og vækstministeren i efteråret 2014 et udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningen. Udvalget skal se på en række forhold vedrørende omfanget og finansieringen af ordningerne og forventes at afgive sin rapport til ministeren i 1. kvartal af 2017. Stormrådet følger arbejdet tæt og er repræsenteret i udvalget.