Skip navigation

Stormrådets beretning 2017

Artikel -

Stormrådet har afgivet sin beretning. Der var stormflod i både starten og slutningen af 2017, samt enkelte oversvømmelser.

Stormrådets beretning for 2017 kan findes her: Beretning for 2017.

Forord fra Stormrådets formand:

Stormrådet har i 2017 erklæret stormflod ved to hændelser. Dels som følge af et tilbageskvulp af vand fra Østersøen d. 4.-5. januar og dels som følge af forhøjet vandstand efter stormen Ingolf d. 29.-30. oktober. Særligt hændelsen i januar medførte et større antal skader i de sydlige egne af landet.

For oversvømmelsesordningen har Stormrådet i 2017 modtaget 7 anmeldelser om oversvømmelse fra søer eller vandløb. Anmeldelserne er indløbet som følge af kraftig regn i januar og september måned. Oversvømmelsesordningen har således for andet år i træk haft et relativt beskedent antal anmeldelser.

Der har i 2017 ikke været stormfald i et omfang der har betydet, at stormfaldsordningen skulle aktiveres. Seneste stormfald, som har udløst tilskud fra stormfaldsordningen, er således stormfaldet efter stormen Bodil i december 2013. Alle sagerne fra denne hændelse
er afgjort af Miljøstyrelsen, og i to tredjedele af sagerne er tilskud til gentilplantning færdigudbetalt.

Stormrådets arbejde i 2017 har selvfølgelig været præget af stormflodshændelsen i januar og oktober, samt stormfloden efter stormen Urd d. 27. december 2016. I forlængelse af de to første hændelser har Stormrådet behandlet 19 sager om tilsyn af forsikringsselskaberne, samt 10 klagesager over konkrete afgørelser.

Derudover har Stormrådet arbejdet med forberedelserne til en ændring af lov om stormflod og stormfald. Erhvervsministeren har i marts 2017 udgivet en rapport fra Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne. På baggrund af anbefalingerne i denne udvalgsrapport har Folketinget vedtaget et lovforslag til ændring af lov om stormflod og stormfald. Stormrådet har været repræsenteret i udvalgsarbejdet, og har efterfølgende arbejdet hen mod at klargøre administrationen til de forventede lovændringer.

Jesper Rasmussen