Skip navigation

Stormrådets beretning 2018

Artikel -

Der var hverken stormflod eller stormfald i 2018, men derimod en enkelt oversvømmelseshændelse. Stormrådet har løst en række andre, betydningsfulde opgaver.

Stormrådets beretning for 2018 kan findes her: Beretning for 2018.

Forord fra Stormrådets næstformand:

For Stormrådets erstatnings- og tilskudsordninger har 2018 været et relativt roligt år med kun en enkelt ny hændelse. Der er i 2018 ikke er erklæret stormflod langs landets kyster. For oversvømmelsesordningen har Stormrådet i 2018 modtaget et mindre antal anmeldelser om oversvømmelse fra søer eller vandløb. Anmeldelserne vedrører skader der er sket i området omkring Odder by efter kraftig regn og efterfølgende oversvømmelse fra Odder Å. Oversvømmelsesordningen har således for tredje år i træk haft et relativt beskedent antal anmeldelser.

Der har i 2018 ikke været stormfald. Seneste stormfald, som har udløst tilskud fra stormfaldsordningen, er således stormfaldet efter stormene Allan og Bodil i 2013. Alle sagerne fra denne hændelse er afgjort, og i 86 % af sagerne er tilskud til gentilplantning færdigudbetalt. Stormrådets arbejde i 2018 har dels omhandlet tilsyn med sager fra hændelser i tidligere år, dels omhandlet opfølgning på vedtagelsen af en ny lov for de tre ordninger. I juli 2018 trådte den nye lov om stormflod og stormfald i kraft, hvilket bl.a. har betydet, at Stormrådet har opdateret sin dækningsvejledning, så de nye regler nu også er beskrevet heri. I beretningens afsnit ”Ændring af lov om stormflod og stormfald” uddybes betydningen af den ændrede lov.

Ud over dette har Stormrådet arbejdet med implementering af persondataforordningen, samt styrket uddannelse forsikringsselskabernes sagsbehandlere gennem et nyt undervisningssamarbejde med Forsikringsakademiet.

Hans Høj
Næstformand