Skip navigation

Stormrådets beretning 2019

Artikel -

2019 var præget af en enkelt stormflodshændelse først på året, samt flere mindre oversvømmelseshændelser i løbet af efteråret. Ud over dette har Stormrådet været beskæftiget med tilsyn fra tidligere hændelser, samt andre opgaver.

Stormrådets beretning for 2019 kan findes her: beretning 2019.

Forord fra Stormrådets formand:

For Stormrådets erstatnings- og tilskudsordninger har 2019 budt på en stormflodshændelse og flere mindre hændelser med oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stormrådet har i 2019 erklæret stormflod i forbindelse med stormen Alfrida den 2. januar. Denne stormflod ramte i første omgang de nordvendte kyster på Fyn og efterfølgende de syd- og østvendte kyster fra Rødvig på Sjælland over kysterne på øerne i Smålandsfarvandet, Det Sydfynske Øhav og Als til den jyske østkyst op til Lillebæltsbroen.

På oversvømmelsesordningen har Stormrådet i 2019 modtaget et mindre antal anmeldelser om oversvømmelse fra vandløb og søer. Anmeldelserne omhandler hændelser med kraftig regn og langtidsregn i løbet af sommeren og efteråret. Oversvømmelsesordningen har således for fjerde år i træk haft et relativt beskedent antal anmeldelser.

Stormfaldsordningen har i 2019 ikke været aktiveret. Det er således fortsat stormene fra Allan og Bodil i 2013, som tegner sig for alle ordningens aktive sager. Alle sagerne fra 2013-hændelserne er afgjort, men der pågår fortsat gentilplantning i en mindre del af sagerne, hvor de sidste tilskud således ikke er udbetalt.

Stormrådets arbejde i 2019 har omhandlet tilsyn på sager fra hændelser i tidligere år samt tilsyn for hændelsen i januar 2019. Stormrådet har samtidig fortsat arbejdet med at oplyse og vejlede forsikringsselskaberne om ordningernes regler og praksis, specielt de nye regler om dækning af oversvømmelsesskader ved konkurrerende skadesårsager. I forbindelse med dette har Stormrådet nu for andet år samarbejdet med Forsikringsakademiet om uddannelsen i stormflods- og oversvømmelsesordningen. Ud over dette har Stormrådet afholdt delårlige erfamøde med forsikringsselskaberne, hvor nyeste afgørelser og procedurer er blevet drøftet.

 

Christian C. Lund Nielsen

Formand

Februar 2020