Skip navigation

Betaling for forsikringsselskabernes sagsbehandling m.v.

Artikel -

Stormrådet betaler forsikringsselskaberne for sagsbehandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Betaling for forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager

Ifølge aftale mellem Stormrådet og Forsikring & Pension får forsikringsselskaberne betaling for behandlingen af stormflodssager. 

Aftalen indebærer bl.a., at forsikringsselskaberne kan fakturere Stormrådet kr. 5.500 ekskl. moms pr. afgjort sag. Derudover godtgøres forsikringsselskabet med et honorar pr. behandlet tilsynssag på 2.000 kr. eksl. moms. 

Taksterne indeksreguleres efter Danmarks Statistiks samlede sæsonkorrigerede lønindeks for virksomheder og organisationer. Indekseringen initieres af Forsikring & Pension med virkning fra 1. april.

Hertil kommer udgifter til taksation efter gældende takster.

 

Sidst opdateret: 05. juli 2018