Dækning af udgifter til taksering

Har et forsikringsselskab afholdt udgifter til taksering i en oversvømmelsessag, kan selskabet få dækket udgifter hertil.

Har et forsikringsselskab afholdt udgifter til taksation i en oversvømmelsessag efter aftale med Stormrådet, kan selskabet få dækket udgifter hertil. Det gælder også, selv om det efterfølgende viser sig, at Stormrådet afviser skaden.

Se mere om takster og fremgangsmåde her.

Stormrådet betaler fakturaer i henhold til statens betalingsfrist på 30 dage.

Har selskabet ikke mulighed for at sende elektroniske fakturaer kan dette gøres via "Fakturablanketten" på www.virk.dk

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Stormrådets sekretariat via "Kontakt".

Sidst opdateret: 28. november 2013