Dækningsvejledning vedrørende skader efter stormflod og oversvømmelse

Artikel - 16. september 2015


I tilknytning til reglerne om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer har Stormrådet udgivet en dækningsvejledning.

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Stormrådet og Forsikring & Pension. I vejledningen beskrives nærmere, i hvilket omfang og på hvilken måde, man kan opnå dækning for skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. 

Hent vejledningen her.

Sidst opdateret: 13. december 2016