Skip navigation

Procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager

Artikel -

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager, jf. lov om stormflod og stormfald § 10. Læs mere om Stormrådets fremgangsmåde ved tilsyn her.

Stormrådets tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager sker i henhold til lov om stormflod og stormfald. § 10. De nærmere retningslinjer for tilsynet fremgår af Stormrådets forretningsorden, §§ 19-22. Stormrådet har i tilknytning hertil vedtaget en procedure for gennemførelse af tilsynet. 

Læs procedure for tilsyn her.

Oprettet: 26. september 2018