Skip navigation

Reaktioner og sanktioner ved tilsyn i stormflods- og oversvømmelsessager

Artikel -

Stormrådet kan reagere over for forsikringsselskaberne på forskellig måde ved gennemførelse af tilsyn

Gennem sit tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager konstaterer Stormrådet, om selskaberne har udført opgaven korrekt, eller om der er begået større eller mindre fejl. Afhængig af, hvad Stormrådet kan konstatere, kan der pålægges selskaberne forskellige adfærdændrende reaktioner eller sanktioner. Dette fremgår af Stormrådets forretningsorden, og er beskrevet nærmere i Stormrådets procedure for tilsyn (pkt. 6).

Sidst opdateret: 26. september 2018