Artikel -

Her får forsikringsselskabet adgang til de vejledninger og udgivelser Stormrådet har lavet omkring Stormbasen. Ligeledes er der links til relevant lovgivning samt mulighed for at læse mere.

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager. Stormbasen benyttes til behandling af stormflodssager samt Stormrådets tilsyn med behandlingen fra 1. oktober 2012.

Denne side opdateres løbende med mere om Stormbasen. 

Adgang til Stormbasen for sagsbehandlere og administratorer

Sagsbehandlere og administratorer i forsikringsselskaberne kan komme til Stormbasens forside via linket her. Vær opmærksom på, at du skal have en digital signatur og være oprettet i Stormbasen for at kunne logge ind. Du kan logge ind her: Stormbasen

Skal du bruge en digital signatur skal den bestilles hos DanID gennem det selskab du er ansat i - du kan læse mere om digital signatur på virk.dk her: Virk.dk om digitale signaturer (eksternt link).

Er du ikke oprettet i Stormbasen skal du kontakte selskabets administrator i Stormbasen, som vil kunne hjælpe dig og godkende din adgang til Stormbasen.

 

Procedurebeskrivelse for behandling af stormflodssager

Som hjælp til forsikringsselskaberne i behandlingen er der udarbejdet en beskrivelse af den overordnede procedure for behandling af stormflodssager med henvisninger til væsentligste arbejdsgange som de er implementeret i Stormbasen.

Beskrivelsen kan hentes her: Procedurebeskrivelse for stormflodssager

 

Implementeringsguide

For at hjælpe forsikringsselskaberne med at komme godt igang med brugen af Stormbasen har Stormrådet udarbejdet en guide til implementeringen i selskaberne. Guiden forklarer dels nogle af de væsentligste ting om Stormbasen og giver dels en beskrivelse af de organisatoriske og it-mæssige forudsætninger, der er i forbindelse med brugen af Stormbasen.

Guiden kan hentes her: Implementeringsguide til Stormbasen

 

Stormbasens testsystem

Stormbasens testsystem er pt. lukket af hensyn til videreudviklingen af Stormbasen, hvor leverandøren benytter testsystemet til at afprøve løsninger på nogle af problemer og foreslag, som blev opdaget i processen med udvikling, test og undervisning i Stormbasen.

Der arbejdes på en aftale med leverandøren, hvor testsystemet kan åbnes for andre igen snarest, så det bliver muligt for forsikringsselskaberne at benytte testsystemet til at øve sig.

 

Samarbejdsaftaler og Stormbasen

Nogle forsikringsselskaber ønsker måske ikke at behandle stormflodssager, hvis deres kunder skulle blive ramt af stormflod. I det tilfælde kan selskabet indgå en samarbejdsaftale med et andet selskab om behandlingen. En samarbejdsaftale medfører at alle sager, der kommer elektronisk til Stormbasen automatisk videresendes fra det afgivende til det modtagende selskab.

Når en aftale er indgået overtager det modtagende selskab alle forpligtelser i forbindelse med sagsbehandlingen.

Stormrådet har udarbejdet en skabelon, som kan bruges som udgangspunkt for samarbejdsaftaler mellem forsikringsselskaberne. Skabelonen kan hentes her: "Skabelon til samarbejdsaftale om stormflodssager". Vejledning i at gennemføre samarbejdsaftalen i Stormbasen kan hentes her: "Undervisningsmateriale".

 

Betaling for forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager

Der er indgået aftale om betaling for forsikringsselskabernes varetagelse af behandlingen af sager som følge af skader forårsaget af stormflod. Aftalen er indgået mellem Stormrådet og Forsikring & Pension og er gældende fra ordningen træder i kraft d. 1. oktober 2012.

Aftalen indebærer bl.a. at der betales 3.700,- ekskl. moms pr. afgjort sag plus udgifter til taksation efter gældende takster. Den samlede aftale kan læses her: "Betaling for forsikringsselskabernes varetagelse af behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af stormflod".

 

Lovgivning

Bekendtgørelser om den nye stormflodsordning offentliggøres først i forbindelse med ikræfttrædelsen d. 1. oktober. Grundlaget for disse er lov om ændring af lov om stormflod og stormfald som kan findes via siden her: "Lovgivning".

 

Undervisningsmateriale

Materiale fra undervisningen i lovgrundlag og Stormbasen den 18. til 27. september 2012 kan hentes her: "Undervisningsmateriale".

 

 

Sidst opdateret: 05. juli 2018