Tilsyn af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager

Artikel - 16. november 2015


Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager jf. § 10 i lov om stormflod og stormfald.

Stormrådet tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Det følger af § 10 i lov om stormflod og stormfald, at Stormrådet skal føre tilsyn med forsikringsselskaberne behandling af stormflodssager. Tilsynet er et generelt tilsyn med selskabernes forvaltning af opgaven, herunder erstatningsudmåling og -udbetaling, sagsregistrering samt overholdelse af forvaltnings- og offentlighedslovens bestemmelser og gældende praksis i stormflodssager.

Der udtages minimum 5 % pr. hændelse. De 5 % udtages efter kriterier vedtaget af rådet efter hver hændelse. Dette sker ved tilfældig udtagelse via Stormbasen, dog således at alle forsikringsselskaber, som har behandlet sager inden for den enkelte hændelse, bliver repræsenteret i mængden af tilsynssager med mindst én sag. 

Udover den tilfældige udtagelse af sager foretages et tematisk tilsyn i de sager, hvor Stormrådets sekretariat bliver opmærksom på konkrete forhold, som kan give anledning til at undersøge et særligt tema, der vedrører en eller flere ejendomme.

Herunder finder du stormrådets afgørelser i tilsynet med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Tilsyn af stormflodssager efter stormfloder fra 2013 til 2017

Tilsyn af sager med ejendomme beliggende udenfor dige

Tilsyn af sager om totalskade

Tilsyn af sager om dokumentation

Tilsyn af sager om ikke-dækningsberettigede skader

Tilsyn af sager om selvrisiko

Tilsyn af sager om genhusning

Sidst opdateret: 17. oktober 2017