Skip navigation

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Artikel -

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Det følger af § 10 i lov om stormflod og stormfald, at Stormrådet skal føre tilsyn med forsikringsselskaberne behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Tilsynet er et generelt tilsyn med selskabernes forvaltning af opgaven, herunder erstatningsudmåling og -udbetaling, sagsregistrering samt overholdelse af forvaltnings- og offentlighedslovens bestemmelser og gældende praksis i stormflods- og oversvømmelsessager.

Der udtages minimum 5 % af de indkomne sager pr. hændelse. De 5 % udtages efter kriterier vedtaget af Stormrådet efter hver hændelse. Dette sker ved tilfældig udtagelse via Stormbasen, dog således at alle forsikringsselskaber, som har behandlet sager inden for den enkelte hændelse, bliver repræsenteret i mængden af tilsynssager med mindst én sag. 

Der foretages også et tematisk tilsyn i de sager, hvor Stormrådets sekretariat bliver opmærksom på konkrete forhold, som kan give anledning til at undersøge et særligt tema, der vedrører en eller flere ejendomme.

Herunder finder du Stormrådets afgørelser i tilsynet med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Tilsyn i stormflodssager efter stormfloder fra 2013 til 2017

Tilsyn i sager med ejendomme beliggende udenfor dige

Tilsyn i sager om totalskade

Tilsyn i sager om dokumentation

Tilsyn i sager om ikke-dækningsberettigede skader

Tilsyn i sager om selvrisiko

Tilsyn i sager om genhusning

Tilsyn i oversvømmelsessager fra 2018

Der foreligger ingen sager, da tilsyn med oversvømmelsessager først sker fra 1. juli 2018. Der har ikke været hændelser på dette område endnu.

Sidst opdateret: 05. juli 2018