Skip navigation

Aflønning af taksatorer

Artikel -

Det er forsikringsselskabet, der aflønner taksator. Stormrådet betaler efterfølgende forsikringsselskaberne for taksators arbejde efter faste takster

Forsikringsselskabets aflønning af taksator

Det er det enkelte forsikringsselskab, der betaler taksator for sit arbejde med taksering. Dette gælder både interne og eksterne taksatorer.

Stormrådet dækker forsikringsselskabets omkostninger

Stormrådet dækker forsikringsselskabets løn eller honorar til taksator efter de nedenstående takster.

Ved sager om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer bliver selskabet gjortgjort via godtgørelsesmodulet i Stormbasen. I godtgørelsesmodulet findes en vejledning til, hvad der skal oplyses i forbindelse med en opkrævning af taksatorhonorar. Forsikringsselskabet står selv for aflønning af taksator efter egne aftaler.

Takster for taksators timeforbrug og kørsel

Stormrådet og Forsikring & Pension har aftalt faste timetakster for taksators arbejde med stormflods- og oversvømmelsessager og kørselsgodtgørelse. Timetaksterne bliver reguleret årligt efter lønindeks for den private sektor, mens taksterne for kørselsgodtgørelse svarer til SKATs takster for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse. Satser reguleres med virkning fra 1. april.

Takster efter 1. april 2019:

  • Taksatortimer: 923,00 kr. pr. time (eksklusiv moms)
  • Kørselsgodtgørelse: 3,56 kr. pr. kørte kilometer (eksklusiv moms)

Takster efter 1. januar 2018:

  • Taksatortimer: 903,00 kr. pr. time (eksklusiv moms)
  • Kørselsgodtgørelse: 3,54 kr. pr. kørte kilometer (eksklusiv moms)

Spørgsmål

Er der spørgsmål kan Stormrådets sekretariat kontaktes via "Kontakt".

Sidst opdateret: 03. juli 2018