Skip navigation

Diger

Artikel -

Det er taksator, der vurderer, om en ejendom ligger udenfor eller indenfor et dige.

Taksator skal undersøge om ejendommen ligger udenfor et dige

Taksator vurderer i alle sager, om den beskadigede ejendom ligger udenfor et dige. Hvis det er tilfældet, er ejendommen ikke dækket efter stormflods- og oversvømmelsesordningerne. Der skal derfor altid foretages en konkret vurdering af forholdene på skadestedet.

Hvad gør taksator i tvivlstilfælde?

I praksis kan det i enkelte tilfælde være vanskeligt at afgøre, om en oversvømmet ejendom befinder sig udenfor eller indenfor et dige. Et dige kan være helt eller delvist skjult af fx bevoksning, en vej eller lignende.

I et sådant tvivlstilfælde kan taksator bruge Kystdirektoratets kystatlas som hjælpemiddel. Kystatlasset indeholder oplysninger om alle godkendte havdiger i Danmark og opdateres løbende. Kystatlasset kan ikke give et helt sikkert svar vedrørende et diges tilstedeværelse, men det kan bruges som et hjælpemiddel ved vurderingen

Hvis taksator er i tvivl om, hvorvidt et forhold på skadestedet kan betragtes som et dige, og der ikke er anført noget på kystatlasset, bør Kystdirektoratet kontaktes, inden forsikringsselskabet træffer en afgørelse i sagen.

At kystatlasset er blevet inddraget til brug for afgørelsen af, om der er placeret et dige eller ej, fritager ikke forsikringsselskabet for ansvar, såfremt det senere viser sig, at forsikringsselskabet har truffet en forkert afgørelse, da det er forholdene på selve skadestedet, der er afgørende.

Mere om kystatlasset

Kystatlasset administreres af Kystdirektoratet og opdateres årligt. Kortet kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside. Se kystatlasset her.

Sidst opdateret: 07. december 2016