Skip navigation

Erstatningssatser

Artikel -

Erstatningssatserne for skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer reguleres årligt

Erstatningssatserne for skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer reguleres efter forbrugerprisindekset med maj 2014 som indeks 100.

Følgende satser gælder pr. 1. juli 2018:

Skadestype

Sats i lov / bekendtgørelse

Sats pr. 1. juli 2018

Opmagasinering af løsøre

3.000 kr. pr. måned

3.055,98 kr. pr. måned

Genhusning

12.000 kr. pr. måned

12.223,91 kr. pr. måned

Etablering af beboelsespavillon

24.000 kr.

24.447,81 kr.

Udbetaling på enkeltentrepriser uden dokumentation

40.000 kr.

 

40.746,36 kr.

 

Samlet udbetaling på entrepriser uden dokumentation

80.000 kr.

 

81.492,71 kr.

 

Loft over løsøre i kælder

120.000 kr.

122.239,07 kr.

Loft over erstatning til lovliggørelse

1.000.000 kr.

 

1.018.658,89 kr.

 

Sidst opdateret: 09. juli 2018