Skip navigation

Er skaden sket?

Når der er erklæret stormflod, eller du er ramt af oversvømmelse, kan du selv afværge og begrænse skaden. Du skal anmelde skaden til dit forsikringsselskab, og du har også mulighed for at klage over en afgørelse. 

Gå til Anmeld din skade

Har du haft en stormflodsskade, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Dit forsikringsselskab rådgiver dig i det videre forløb.

Gå til Klag over afgørelser

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet i din stormflodssag, kan du klage til Stormrådet.

Gå til Sådan behandles din sag

Du kan søge om erstatning, hvis du har haft en stormflodsskade. Det skal du gøre inden for to måneder efter, at skaden er sket.

Gå til Afværg og begræns skaden

Du kan selv gøre en indsats for at afværge og begrænse skaden.

Gå til Erklæring om stormflod

Stormrådet erklærer stormflod, hvis vandstanden i havet har været så høj, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.