Skip navigation

Afværg og begræns skaden

Sådan kan du afværge skaden

Er skaden sket skal du træffe "foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige for at afværge eller begrænse skaden". 
Det betyder, at du som skadelidt, i det omfang det er muligt, bør:

  • Flytte løsøre (herunder møbler) til dele af bygningen, hvor skaden på løsøret bliver mindst mulig.
  • Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv.
  • Tilkalde assistance fra fx de lokale beredskab i det omfang der er behov for det. 

Hvis det er muligt, kan du bruge sandsække eller andre barrierer til at holde vandet ude af bygningen. 

Sådan kan du begrænse skaden

Når skaden er sket, skal du som skadelidt så vidt det er muligt forsøge at begrænse skaden. Dette er nødvendigt både for muligheden for at få erstatning fra Stormrådet og for at undgå følgeskader. Stormrådet yder ikke erstatning for følgeskader.

Skadesbegrænsning omfatter oftest

  • at pumpe resterende vand væk
  • affugte ejendommen
  • rydde op og gøre rent efter skaden, så skaden ikke forværres.

Stormrådet anbefaler, at du som skadelidt, evt. i samråd med dit forsikringsselskab, kontakter et professionelt firma til at hjælpe med affugtningen og løbende kontrol og fugtmåling.