Skip navigation

Anmeld din skade

Har du haft en stormflodsskade eller en skade efter oversvømmelse fra et vandløb eller en sø, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Dit forsikringsselskab rådgiver dig i det videre forløb, bl.a. i forhold til skadesbegrænsende foranstaltninger, og hvordan du anmelder din skade.

Stormflods- og oversvømmelsesskader anmeldes elektronisk via Stormbasen. Selv om den elektroniske anmeldelsesformular kun nævner stormflod, så omfatter den både skader efter stormflod og skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer. 

Din stormflods- eller oversvømmelsesskade skal være anmeldt inden 2 måneder fra hændelsen.

Hvis dit hus er brandforsikret i ét selskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret.

Du kan også sende din anmeldelse på papir til dit forsikringsselskab

Hvis du ikke har mulighed for at anmelde din skade elektronisk, kan du printe en papiranmeldelse (PDF format), som du skal udfylde og sende til dit forsikringsselskab. Du kan også vælge at hente en papiranmeldelse i Excel format.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til anmeldelsen, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Kontaktoplysninger finder du på selskabets hjemmeside.