Skip navigation

Erklæring om stormflod

Stormrådet erklærer stormflod, hvis vandstanden i havet et eller flere steder har været så høj, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år (til dagligt omtalt som en ”20 års-hændelse”). Man kan se i Kystdirektoratets højvandsstatistik, hvor høj vandstanden skal være for der er tale om en 20 års-hændelse i det område, man bor i.

Når Kystdirektoratet sammen med DMI har konstateret, at der har været en 20 års hændelse på en bestemt kyststrækning, modtager Stormrådet en udtalelse om det. Udtalelsen udgør grundlaget for Stormrådets erklæring af stormflod. Erklæring af stormflod sker så hurtigt som muligt. Stormrådet kan erklære stormflod, når de nødvendige data fra målestationer i områder med forhøjet vandstand er indsamlet og efterprøvet, og når højvandet er begyndt at trække sig tilbage. I praksis kan dette være helt ned til ca. 24 timer efter, en stormflod har ramt.

Når Stormrådet erklærer stormflod efter en højvandshændelse, sker det på enkelte kyststrækninger. Der kan godt på samme tid erklæres stormflod i én del af landet, men ikke i andre dele af landet. Dette skyldes, at det netop er den lokale vandstand der afgør hændelsens sjældenhed.

Hvis du vil vide mere om erklæring af stormflod, så kontakt Stormrådets sekretariat.