Skip navigation

Klag over afgørelser

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet i din stormflodssag, kan du klage til Stormrådet.

Stormrådet behandler klager over afgørelser i stormflodssager

Hvis du ikke er tilfreds med forsikringsselskabets afgørelse i din sag, kan du klage til Stormrådet. Det kan fx være, at du er utilfreds med erstatningens størrelse eller, at forsikringsselskabet har afvist din anmeldelse.

Inden du klager til Stormrådet skal du skriftligt have forsøgt at få dit forsikringsselskab til at ændre afgørelsen.

Læs vejledningen, inden du bruger en af nedenstående formularer.

Udfyld klageformular i pdf format.

Udfyld klageformular i Excel format.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du klager til Stormrådet, kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

 

Kontakt Stormrådets sekretariat

Stormrådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Mail: stormraadet@stormraadet.dk

Telefon: 41 71 50 00