Skip navigation

Klag over afgørelser

Stormrådet behandler klager over afgørelser i stormflods- og oversvømmelsessager

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet i din stormflods- eller oversvømmelsessag, kan du klage til Stormrådet. Det kan fx være, at du er utilfreds med erstatningens størrelse eller, at forsikringsselskabet har afvist din anmeldelse.

Inden du klager til Stormrådet skal du skriftligt have forsøgt at få dit forsikringsselskab til at ændre afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage skal du anvende en af nedenstående formularer. Læs vejledningen nederst i klageformularen inden du udfylder denne.

Udfyld klageformular i pdf format.

Udfyld klageformular i Excel format.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du klager til Stormrådet, kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

 

Kontakt Stormrådets sekretariat

Stormrådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Mail: stormraadet@stormraadet.dk

Telefon: 41 71 50 00