Skip navigation

Afskrivningstabel

Spørgsmål / Svar

Erstatning for skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer opgøres som udgangspunkt i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen, enten til nyværdi eller dagsværdi. Ved nyværdi foretages afskrivninger efter en konkret bedømmelse , herunder ved hjælp af Stormrådets afskrivningstabeller. Tabellerne er opstillet med en forventet værdiforringelse i relation til genstandens alder. Hvis en genstand ikke omfattes af en afskrivningstabel, opgøres skaden på denne som udgangspunkt til nyværdi. Der er dog visse undtagelser f.s.v.a. fast ejendom (helårsbeboelse), privat løsøre mere end 2 år gammelt samt erhvervsløsøre, jf. § 4 i bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. 

Spørgsmål vedrørende afskrivninger skal rettes til forsikringsselskabet.

Se også "Værdiforringelse", "Udsat miljø", "Erstatning" og "Afskrivning"

Sidst opdateret: 12. oktober 2018