Skip navigation

All risk forsikring

Spørgsmål / Svar

Hvis en virksomhed har tegnet en all risk forsikring med stormflods- og/eller oversvømmelsesdækning, kan der undtagelsesvis ydes erstatning for selvrisikoen på denne. Erstatningsmuligheden afhænger bl.a. af størrelsen af selvrisikoen på all risk forsikringen.

Se også "Andre forsikringer".

Sidst opdateret: 30. juli 2018